DANA-BLICKENSDERFER, PROVOKE-ART, ARTIST, ABSTRACT-ART, CONTEMPORARY-ARTIST

ARTIST DANA BLICKENSDERFER

DANA-BLICKENSDERFER, PROVOKE-ART, ARTIST, ABSTRACT-ART, CONTEMPORARY-ARTIST, BLICKENSDERFER-TYPEWRITER, 3

YOUNG ENTREPRENEUR & VISUAL ARTIST

DANA-BLICKENSDERFER, PROVOKE-ART, ARTIST, ABSTRACT-ART, CONTEMPORARY-ARTIST, BLICKENSDERFER-TYPEWRITER, 30 copy

THE BLICKENSDERFER TYPEWRITER